آيا بيت کوين باعث فشار بر شبکه برق کشور شده است؟

آيا بيت کوين باعث فشار بر شبکه برق کشور شده است؟
1398/04/25
| 107

پارسیان ارز با بهرگیری از آخرین فناوری های روز دنیا و ایجاد دسترسی های مالی و تجاری در حوزه بین اللملی و تلفیق این دور راهکاری ساده ، سریع و ایمن را برای ارائه خدمات رسانی در حوزه پرداخت های بین اللملی را برای کاربران ایرانی فراهم ساخته است.

ثبت نام ورود